Ebook Python cơ bản

Python cơ bản
Python là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở với nhiều mục đích khác nhau, có hỗ trợ các phong cách lập trình cốt lõi khác nhau, ví dụ như các mô hình hướng đối tượng, thủ tục. Có thể nói Python rất thuận lợi cho việc đọc hiểu code, đơn giản và rõ ràng.

Hy vọng với quyển sách này, sẽ giúp ích được cho những ai quan tâm đến việc Python vào công việc của bạn một cách tốt hơn.

Quyển sách này được chia thành 15 chương:
1. Hello world
2. Cú pháp
3. Phân chia module
4. Class
5. Thao tác trên tập tin
6. Xử lý hình ảnh
7. Xử lý file JSON
8. Xử lý file XML
9. Kết nối MySQL
10. Kết nối Redis
11. Kết nối Memcached
12. Kết nối RabbitMQ
13. Restful Client
14. Gởi email với SMTP
15. Socket Programming

Xem thêm:
23 Source Code Đồ Án Lập Trình Web PHP
Lập trình PHP cơ bản đến nâng cao của ĐH Khoa học tự nhiên
Tài liệu CSS và HTML từ cơ bản đến nâng cao

Download:

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Bài liên quan


EmoticonEmoticon