Share Acc VIP Fshare

Tài khoản 1:

Tên tài khoản: share@linksvip.net 
Pass ngày 17-02: 17029eb28

Pass sẽ được reset vào lúc 0 giờ mỗi ngày. Bạn hãy truy cập lại để lấy pass mới.

Tài khoản 2: 

Tên tài khoản: dinhvantruong.haui@gmail.com
Pass: fb.com/setting.6789


EmoticonEmoticon